Årsmöte för vägsamfälligheten Männikkö-Heinonen

Årsmöte. Männikkö-Heinonen vägsamfällighet fredagen den 27 april kl. 1800.
Plats; Storan i Tärendö.