Förändring vid bokning av Folkets Hus

Från och med 1 september 2017 kontaktas Monikas Aittamaa vid bokning av Folkets Hus.

Telefon nummer: 0706291700 och/eller e-post monika.aittamaa@gmail.com

MVH/IFKs styrelse genom Kajsa Aidanpää