Förbjudet att lämna material på majbrasan

Det är förbjudet att lämna material på majbrasan fram tills tre veckor före nästa års brasa!

/IFKs styrelse