Livsloppet- fika!

Under Livslopps-torsdagen 18/7 bjuds ALLA som deltagit på något sätt, cyklat, gått, sprungit, spunnit etc. under dagen fram till ca 14-15, på kaffe, dryck, banan, bulla på Holmens parkering.

IFKs motionssektion