Nytt projekt och mark sökes!

Ny förening & Nytt Projekt

Tärendö Natur och Kulturförening & Tärendö Tillsammansodling

Här kommer lite info om den nybildade Tärendö Natur och Kulturförening, vad som är på gång och hur du blir medlem i föreningen!

Föreningen är öppen för alla och har som mål att verka för en hållbar utveckling av byn med omnejd inom natur och kulturområdet. Både i form av bevarande men också genom att ta tillvara ny kunskap och nya ideér. Tanken är att föreningen blir en plattform för allt möjligt såsom odlling, hantverk, djur, natur, kultur och gemenskapsfrämjande aktiviteter.

På gång…Vi har under vintern och våren skrivit en projektbidragsansökan till Leader landsbygdsstöd och nu fått ansökan preliminärt beviljad! Definitivt besked väntas till hösten. Idén är att skapa en gemensam grönsaks- och bärodling där alla är välkomna att delta efter tid, lust och förmåga. Tanken är att projektet ska vara en möjlighet att lära sig mer om odling och hur vi kan få så bra förutsättningar som möjligt att odla just här, samt att skapa en mötesplats öppen för alla åldrar, nybörjare såväl som odlingsexperter, där vi kan lära av varandra och hjälpas åt! Vi planerar att anordna workshops och studiebesök inom området som t ex förvaring och vildväxtvandring! Projektet är tänkt att vara i 2 år, från start nu i höst med markberedning och planering och avslut till hösten 2020. Vi hoppas och tror att projektet kan bidra till inspiration och en hållbar utveckling för vår by, ökad och delad kunskap, gemenskap, samverkan, mer närodlad mat och bra nyttjande av mark.

Alla behövs och är välkomna att delta som medlemmar i föreningen, aktiva eller passiva och/eller som deltagare i projektet i stort eller smått allt utifrån tid, lust och intresse! Vi hoppas på många intresserade, gamla och unga, nybörjare och experter och alla däremellan!

Ett villkor för att genomföra projektet är att vi hittar lämplig mark som vi får bruka under projektperioden samt 5 år efter projektavslut, alltså totalt 7 år. Är du eller någon du känner ägare av en bit mark som skulle må bra av att få nyttjas som odlingsplats, hör av dig!

Medlemsavgift: 100 kr/år eller 200 kr/ år familj sätts in på Bankgiro 649 -8174 eller swisch 1233737426 Skriv namn och mail/telefon när du betalar in avgiften!  Hör gärna av dig om du vill veta mer om odlingsprojektet, vara aktiv i föreningen och/eller har idéer och förslag på aktiviteter!

Jenny Abdelkader, 0978/71839, 070/6171979
e-post: abdelkaderjenny@gmail.com

Linda Tapper,  076/8163821
e-post: snowstar792003@yahoo.se