Pajala församling och framtiden

Uppgiften, husen och resurserna!

Välkommen till informationsmöte

Onsdag 15 maj kl. 18.00

Församlingshemmet i Tärendö

Vid mötet medverkar företrädare för kyrkorådet tillsammans med församlingens ledning.

Svenska Kyrkan

Pajala församling