Tobaksförbud på förskole/skolgården

Påminnelse till allmänheten om att det råder tobaksförbud på förskole/skolgården. Fimpar och portionsprillor ligger dagligen vid förskolans ingång, vid altanen och i sandlådorna. Tillbud har förekommit, då små barn ofta sätter saker i munnen. Vi behöver hjälp med att få ett slut på detta.

/Personalen