Välkommen att bli medlem i nystartade: Tärendö Natur- och kulturförening

En plattform för allt möjligt inom odling, djur, natur, kultur och gemenskap

Just nu jobbar vi för att genom föreningen skapa en gemensam odling (grönsaker och bär) där vi kan hjälpas åt, lära oss och inspireras av varandra. Vi vill bidra till en mer hållbar och lokal matförsörjning och skapa en mötesplats med gemenskap för alla åldrar. Vi vill också lära oss så mycket som möjligt genom studiebesök, kurser och experthjälp för att på sikt skapa de bästa förutsättningarna för odling här i området!

Vi vänder oss till alla; Tärendöbor och alla andra intresserade som vill vara med och odla tillsammans eller som bara vill komma och lära sig eller dela med sig av kunskap och idéer. Alla är välkomna att vara med helt utifrån tid och lust, ork och förmåga. Inga krav!

Vi hoppas på att få många medlemmar i föreningen – både aktiva och passiva medlemmar är välkomna – om vi blir många har vi större möjlighet att få gehör för våra projektidéer nu när vi söker projektbidrag (vi söker Leader landsbygdsstöd och även från Framtidsbanken). Förslag på fler möjliga sponsorer eller bidragsgivare tar vi gärna emot!

Medlemsavgift: 100 kr pp/år, 200 kr famil/år, sätts in på Bankgiro 649-8174 eller swisch 1233737426. (Gärna så snart som möjligt så vi kan visa i ansökan att det finns intresse!) Skriv namn och mail/tele när du betalar in avgiften.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om odlingsprojektet, vara aktiv i föreningen och/eller har idéer och förslag på aktiviteter!

Varmt välkomna!

Jenny Abdelkader, 0978/71839, 070/6171979
e-post: abdelkaderjenny@gmail.com

Linda Tapper, 076/8163821
e-post: snowstar792003@yahoo.se