Metallåtervinning – för en hållbar framtid

Vi på Tarendo Travels är mycket stolta över att få presentera vårt spännande samarbete med en av Sveriges ledande aktörer inom återvinning av industriskrot, metall och andra typer av skrot. Genom detta samarbete strävar vi efter att skapa en hållbar framtid för både vår bransch och vår planet.

Företaget inom svensk metallåtervinning från Jönköping har lång erfarenhet av att erbjuda högkvalitativa lösningar för återvinning och har förvandlat skrot till värdefulla resurser under lång tid. Genom deras omfattande kunskap och erfarenhet inom återvinning kan vi säkerställa att vi ständigt förbättrar vår verksamhets hållbarhetsarbete.

Tillsammans med vår samarbetspartner har vi utvecklat en rad hållbarhetsinitiativ som kommer att minska vår miljöpåverkan och bidra till en grönare framtid. Bland dessa initiativ ingår:

Dessa initativ tar vi på Tarendo för ökad hållbarhet

 1. Återvinning av flygplansskrot: Vi samarbetar med metallåtervinning för att säkerställa att uttjänta flygplan och flygplansdelar återvinns på ett miljövänligt och effektivt sätt. Genom att återvinna flygplansskrot minskar vi mängden avfall som hamnar på soptippar och sparar samtidigt på jordens resurser.
 2. Minimera engångsmaterial: Vi arbetar tillsammans för att minimera användningen av engångsmaterial i vår verksamhet. Detta innebär att vi prioriterar produkter och lösningar som är återanvändbara, återvinningsbara och har en låg miljöpåverkan.
 3. Klimatkompensation: För varje bokad resa genom Tarendo Resebyrå bidrar vi till klimatkompensationsprojekt i samarbete med företaget Dessa projekt syftar till att minska klimatpåverkan och stödja övergången till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.
 4. Utbildning och medvetenhet: Vi delar kunskap och information om hållbarhet och återvinning med våra kunder, anställda och samarbetspartners. Tillsammans med vår partner erbjuder vi utbildningsmaterial och workshops om hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld.

Samarbetet är en del av vår övergripande strategi för att bli en mer hållbar och ansvarsfull resebyrå. Vi är övertygade om att vi genom detta samarbete kan skapa en positiv förändring och bidra till en bättre framtid för kommande generationer.

Kanske undrar du hur du kan leva mer ansvarsfullt och hållbart i din vardag när det kommer till resurser av metall? Vi har här samlat åtta smarta tips du kan ha i åtanke för att lämna färre avtryck på klimatet. Häng med!

 1. Undvik engångsprodukter: Försök att undvika engångsprodukter som är tillverkade av metall, såsom aluminiumfolie och burkar. Använd återanvändbara alternativ, som glasburkar och rostfria stålbehållare, för att minska metallavfall.
 2. Återanvänd och reparera: Om du har metallprodukter som är trasiga eller utslitna, försök att reparera dem istället för att köpa nya. Detta hjälper till att minska efterfrågan på nya metaller och sparar på jordens resurser.
 3. Återvinning: Se till att återvinna dina metallförpackningar och andra metallprodukter. Genom att återvinna kan metaller återvinnas och återanvändas, vilket minskar behovet av att utvinna nya råmaterial och sparar energi.
 4. Källsortera: Sortera dina metallavfall korrekt, så att de lättare kan återvinnas och återanvändas. Lär dig om ditt lokala återvinningsprogram och följ deras riktlinjer för hur metallavfall ska sorteras och hanteras.
 5. Köp återvunnet: När du köper nya produkter, leta efter de som är tillverkade av återvunnen metall. Detta stöder återvinningsindustrin och uppmuntrar till en mer cirkulär ekonomi.
 6. Energi- och vattenbesparing: Använd energi- och vattenbesparande produkter och apparater som är tillverkade av metall, som energieffektiva vitvaror och vattenbesparande kranar. Detta hjälper till att minska din övergripande miljöpåverkan och sparar resurser.
 7. Stöd hållbara företag: Välj att handla från företag som är engagerade i hållbarhetspraktiker och ansvarsfull hantering av metallresurser. Genom att stödja dessa företag bidrar du till att skapa en mer hållbar och cirkulär ekonomi.
 8. Dela och låna: Om du behöver använda metallprodukter tillfälligt, överväg att låna eller hyra dem istället för att köpa nya. Detta minskar efterfrågan på nya metaller och sparar resurser.

Genom att följa dessa tips kan du leva mer smart med dina metallresurser och bidra till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.